Macheo Nederland werft fondsen, organiseert promotionele activiteiten, verzorgt de communicatie in Nederland en draagt zorg voor de administratie van het kindsponsor-programma en de sponsorgelden uit Nederland. Daarnaast is de hulp en betrokkenheid van onze ambassadeurs inmiddels onmisbaar! Doordat de Macheo Nederland volledig draait op vrijwilligers, maken we geen overheadkosten en kunnen we garanderen dat 100% van alle donaties aan Macheo terecht komt in Kenia. Stichting Macheo Nederland staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.

e-mail Macheo Nederland Meer over Macheo nederland

Contact informatie

Stichting Macheo Nederland
Michiel Hoogerwerf
Simon van Capelweg 8b,
2431 AC, Noorden

e-mail: info@macheo.nl

Algemeen rekeningnummer

Stichting Macheo Nederland
41.32.32.506 ABN Amro, Rotterdam
IBAN: NL80 ABNA 0413 2325 06
BIC: ABNANL2A

(we garanderen dat 100% van alle donaties aan Macheo terecht komt in Kenia.)

Kindsponsoring rekeningnummer

40.73.13.389 ABN Amro, Rotterdam
IBAN: NL09 ABNA 0407 3133 89
BIC: ABNANL2A