Introductie

Met dit programma probeert Macheo ouders en verzorgers te helpen om betere ouders of verzorgers te worden. Dit wordt bereikt door counselling, overbrengen van ouderschapskwaliteiten en micro-financiering (seed-capital).

Ouderschap in Kenia is een grote uitdaging als je leeft in moeilijke omstandigheden. Het verzorgen van een gezin in een sloppenwijk brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid, spaarzaamheid, hygiëne en zedelijkheid. Maar net als elke andere ouder, willen ook deze ouders uit de sloppenwijk, het beste voor hun kind.

Doelstelling

Ons hoofddoel is het leven verbeteren van kwetsbare kinderen in sloppenwijken. In het Family Empowerment Program richten we ons op alleenstaande moeders. Hiervoor is gekozen omdat vrouwen zich veel vaker in een nadelige situatie bevinden vergeleken met de mannen in de Keniaanse samenleving. Vrouwen hebben minder toegang tot middelen, kennis en financiering. Daarnaast rust de opvoeding van de kinderen veelal geheel bij de vrouw. Wat zij aan capaciteiten en mogelijkheden heeft, bepalen en beïnvloeden de kwaliteit van haar leven en het leven van haar kinderen.

Om deze reden bieden wij deze moeders een helpende hand door het bieden van verschillende interventies met het oog hun te helpen betere ouders te worden. Dit kan variëren van begeleiding (counselling), bemiddeling (mediation), kennis, leningen, elementaire zakelijke vaardigheden, assisteren bij ziektekostenverzekering, etc.

Benadering

Het Family Empowerment Program begint met het overbrengen van kennis door het informeren en begeleiden van moeders op verschillende terreinen. Dit is de grootste groep. Deelnemers worden geïnformeerd via groepsbijeenkomsten op veel onderwerpen, zoals opvoedkundige informatie, verzekeringen en sparen, gezinsplanning en zakelijke vaardigheden. Het geven van informatie of het doorverwijzen naar de juiste instanties is voor sommige voldoende om verbeteringen aan te brengen in hun eigen situatie.

Alleen die gevallen die geen uitzicht hebben op enige verbetering en zich hebben bewezen gekwalificeerd te zijn, wordt micro-financiering aangeboden. Dit zijn maar een paar gevallen. Zij dienen zorg te dragen dat hun kinderen in ieder geval naar school gaan, gevaccineerd worden en een ziektekostenverzekering hebben.
Kinderen in de schoolleeftijd, maar nog nooit naar school zijn gegaan, worden opgenomen in het Education Empowerment Program van Macheo. In dit programma krijgen deze kinderen intensieve begeleiding gedurende een periode van 6 maanden met als doel op een zelfde niveau als andere kinderen in te stromen in regulliere scholen.

Wij geloven niet dat financiële steun alleen, de sleutel is tot een beter leven. Het ontbreekt de doelgroep vaak aan kennis, vaardigheden en toegang tot faciliteiten om zichzelf uit de armoede te werken. Macheo investeert daarom veel in het geven van informatiebijeenkomsten en het geven van begeleiding om dit mogelijk te maken.

Waarom een donatie?

Macheo is in 2009 begonnen met dit programma. Uit ervaring is gebleken dat bij het geven van groepsleningen, de aandacht vooral ging naar het administeren van de lening van de verschillende deelnemers in de groep. Dit ten koste van de doelstelling om deelnemers betere ouders te laten worden. Sinds de lening een donatie is geworden, is er veel meer bereikt op het gebied van effectiviteit en efficientie in de sociale omstandigheden van de gezinnen.

Samenwerking met andere programma en overheden

Het Family Empowerment Programma werkt nauw samen met andere programma’s uit het Outreach Programma. Gezien het werkgebied van het Family Empowerment Program hetzelfde is als onze andere Outreach programma’s, namelijk Kidandutu, is het eenvoudig door te verwijzen, mocht een andere programma nodig zijn. De verschillende programma’s sluiten hierdoor goed op elkaar aan en deelnemers worden met de juiste interventies geholpen.
Door samen te werken, zorgen de verschillende programma’s er ook voor dat kennis over de doelgroep wordt opgebouwd en de hulp die Macheo biedt bekender wordt in de gemeenschap. Daarnaast zoekt Macheo ook aktief de samenwerking met locale overheden op. Waar mogelijk, refereert Macheo naar bestaande (overheids-) instanties. Ondere andere met overheidsscholen bij het Education Empowerment Programma.

Resultaten

In 2012 hebben wij in totaal 54 gezinnen ondersteund en 10 informatiebijeenkomsten gehouden, waar 488 moeders aan deelgenomen hebben. In de informatiebijeenkomsten werden verschillende onderwerpen behandeld die ervoor moesten zorgen dat ze betere ouders of verzorgers worden voor de kinderen onder hun verantwoordelijkheid. Dit varieert van ouderschapskwaliteiten tot zakelijke vaardigheden.

29 gezinnen hebben micro-financiering ontvangen. Hieruit zijn kleinde ondernemingen ontstaan zoals het verkopen van fruit, maken van kleding en het verkopen van houtskool.

Dankzij het Education Empowerment Program kunnen 17 kinderen nu gewoon meedraaien met de andere kinderen op een gewone school.

Naast het werk in Kiandutu, zijn wij nu ook gestart met een proef in een ander gebied: Ruiru.
Ruiru is een voorstad van Nairobi en heeft veel sloppenwijken. De resultaten zullen eind 2013 worden geëvalueerd om vervolgens te bekijken of zij opgenomen zullen worden in de Macheo’s programma’s.