Introductie

Het Primary School Program begon met een voedselprogramma in 2006. Veel ouders kunnen het niet veroorloven om hun kinderen niet naar school sturen, met als resultaat dat veel kinderen moeten werken of thuis blijven. Om dit te verbeteren is Macheo begonnen met het Education Program. Met dit programma zorgen wij ervoor dat kinderen van arme families naar school (blijven) gaan door ze op school in de ochtend pap te geven een een maaltijd tijdens de lunch.

In 2012 is het aantal kinderen dat een maaltijd per dag kreeg gegroeid naar 9000. In de loop der jaren is onze interesse gegroeid naar de voedingswaarde van de maaltijden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er aan aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. In de ochtend krijgen de kinderen pap en in de middag krijgen de kinderen een lunch dat bestaat uit bonen, polenta, groeten, uien en verrijkte olie. Ongeveer 70% van de schoolpopulatie maakt gebruikt van het programma, waarvan 60% een kleine bijdrage levert en 10% bestaande uit de meest kwetsbare kinderen, krijgen hun maaltijd gratis.

De resultaten van het programma zijn erg goed. Voor veel kinderen is een maaltijd een prikkel om naar school te gaan en zo zorgen we ervoor dat deze kinderen in ieder geval hun basisschool afmaken. Het spreekt voor zich dat dit programma een grote invloed heeft op de schoolresultaten en de algemene gezondheid van de kinderen.

Doelstelling

Met het Primary Education Program wil Macheo ervoor dat onderwijs toegankelijk wordt voor kinderen uit arme gezinnen. Helaas zijn er nog veel kinderen die niet naar school gaan, ook al is er gratis onderwijs in Kenia. Veel ouders kunnen hun kinderen niet naar school sturen, omdat ze de examengelden, bijlesgelden, schooluniform en de dagelijkse lunch niet kunnen betalen.
Met als resultaat dat kinderen niet naar school gaan, moeten werken of thuis blijven.

Benadering

In totaal namen 16 scholen deel aan dit programma. De scholen die meedoen liggen in Thika en omgeving. Alleen scholen met een grote mate van armoede komen in aanmerking op opgenomen te worden in het programma. Het aantal kinderen per school varieert van 200 to 1200 leerlingen.
Andere scholen bevinden zich op het platteland in de regio van Thika. Scholen worden wekelijks bevoorraad met bonen, groenten, polenta en ingrediëten om pap te maken.

Het grootste deel van het eten wordt lokaal in grote hoeveelheden gekocht en zo goedkoop mogelijk. Een groot gedeelte van de groeten verbouwd Macheo zelf. Het verbouwen van onze eigen groeten zorgt ervoor dat we minder gevoelig zijn met de enorme prijsschommelingen in Kenia en draagt bij aan een bepaalde mate van zelfzorgzaamheid.

Verantwoordelijkheid

Na levering van de producten door Macheo, is het aan de school zorg te dragen dat deze worden opgeslagen en dat de maaltijden worden klaargemaakt. De koks die de maaltijden klaarmaken zijn veelal alleenstaande moeders die moeten vechten om hun gezin te onderhouden. Door hun een baan aan te bieden draagt Macheo tegelijk bij aan werkgelegenheid in de regio. In 2012 had Macheo 54 kokkinnen in dienst.

Niet alleen de school heeft zijn verantwoordelijkheden, ook de ouders hebben een verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en financieren van het programma. Ouders die iets kunnen bijdragen, betalen 2 shilling per dag per kind. Het betrekken van ouders leert ze het belang van onderwijs te onderkennen en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat het programma wordt gesteund.

Andere hindernissen

Het Education Programma is veel meer dan een voedselprogramma. Gezien onze doelstelling is om zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen in Kenia, hebben wij ons voorgenomen om zoveel mogelijk hindernissen weg te nemen die dit kunnen voorkomen. In de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat er veel meer oorzaken zijn die ervoor zorgen dat kinderen niet naar school gaan. Eén daarvan is het gebrek aan maandverband voor meisjes. Met als gevolg dat er onhygienische materialen worden gebruikt, danwel dat meisjes in die periode niet naar school komen. Macheo deelt nu maandverband uit aan meisjes aan de hogere klassen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan.

Efficiency en effectiviteit

Macheo streeft er altijd naar om haar eigen programma’s continue te evalueren en te verbeteren. In 2012 was als doel gesteld om dit programma kostenefficienter te maken.

Eén van de kostenbesparende successen die we bereikt hebben is de aankoop van een eigen Posho mill. Hiermee kunnen we onze eigen mais malen tot meel om polenta (ugali) mee te maken, in plaats van het uit te besteden.
Verder hebben wij onderzoek gedaan naar de beste balans tussen kosten en voedingswaarden van de maaltijden. Steeds meer wordt aandacht besteed aan de voedingswaarde van maaltijden in voedselprogramma’s, ook door de WHO.

Studies hebben aangetoond dat een schoolmaaltijd niet alleen invloed heeft op de schoolprestaties van kinderen, maar ook op hun mentale en physieke ontwikkeling. Het belang van een juiste balans in de voedingswaarde van de maaltijden is daarom erg belangrijk.
In 2012 is na consultatie van verschillende experts, de mogelijkheid besproken om aan de pap extra verrijkte ingrediënten toe te voegen die bijdragen aan de voedingswaarde van de geserveerde pap voor een opgroeiend kind.

Een ander onderdeel om maximale effectiviteit te bereiken is het gebruiken van kookfaciliteiten die minder brandstof gebruiken. Macheo streeft ernaar om alle koookfaciliteiten te voorzien van (gesloten) jickos.

De jicko is een oven dat houtskool gebruikt als brandstof. Bij correct gebruik, kan een besparing geleverd worden tussen de 30%-50% van brandstofgebruik. Dit betekent minder gebruik van houtskool, minder kosten, minder bomen die gekapt moeten worden en daarmee ook beter voor het mileu. Want ondanks dat ons hoofddoel het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen is, staat bij ons aandacht en zorg voor het milieu hoog in het vaandel.

Resultaten

In 2012 hebben bijna 9000 kinderen, verdeeld over 16 scholen in de regio van Thika, baat gehad bij dit programma. Alle deelnemende scholen zijn geïdentificeerd als scholen met de meest kwestbare kinderen. Op veel scholen is het mogelijk geweest zowel pap als een lunch te verzorgen. De overige scholen kregen alleen pap omdat een lunch nog niet financieel haalbaar was.

Eén van de nieuwe scholen die is toegetreden tot het programma in 2012 is Kakuzi school. Na een bezoek bleek dat er maar een paar kinderen lunch hadden. De overige kinderen dronken veel water en voeden zich met bessen van de struiken rondom de school. Deze waarneming heeft ervoor gezorgd dat deze school met onmiddelijke ingang is opgenomen. Deze kinderen, die vaak niet eens een avondmaaltijd krijgen, krijgen nu elke ochtend pap voor ontbijt.

Op de scholen die Macheo helpt, waren de kinderen vaak ziek, of gingen tijdens de lessen ‘op zoek’ naar een maaltijd.
Dankzij het Education Program, kunnen de kinderen zich beter concentreren tijdens de lessen, gaan er steeds meer kinderen naar school en het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat is opmerkelijk gedaald. Deze positieve ontwikkelingen worden erkent door de Keniaanse overheid en het Minsterie van Onderwijs. Zij moedigen Macheo aan om vooral door te gaan met dit programma. Ook de Wereldbank en onafhankelijke studies, bevestigen de grote voordelen van voedselprogramma’s in scholen.